call us : 02-735-7990

  • Pinterest

 

การขี่ม้า เป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก แทบจะเรียกได้ว่าม้ามีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมของมนุษย์เลย

โดยเริ่มจาก การขี่ม้าเป็นพาหนะคู่ใจที่จะนำการสื่อสารจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง จนกระทั่งถึงระดับม้าคู่ใจของเหล่าทหารหาญ ที่ได้นำม้าคู่ใจเข้าร่วมสู้รบ รวมทั้งขบวนม้าเกียรติยศอันทรงเกียรติตามในประวัติศาสตร์ ดั่งที่เคยได้ยินเรื่องเล่าว่า ม้าคู่ใจ 1 ตัว และนักรบที่เก่งหนึ่งคนเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถทำการรบนั้นได้ชัยชนะทั้งกองทัพ

ในปัจจุบันม้าได้พัฒนามาเป็นกีฬามาตรฐานสากลประเภทหนึ่งที่ได้บรรจุเป็น กีฬาในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิค ซึ่งเรียกโดยรวมว่า Equestrian แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ที่เป็นที่นิยมด้วยกัน คือ Dressage, Show Jumping และ Eventing

Golden Horse Riding club เป็นสโมสรกีฬาขี่ม้า ที่เน้นให้การเรียนการสอนในระดับมาตรฐานเท่าเทียมสากล โดยแบ่งให้มีการเรียนการสอนหลายระดับชั้น จากอายุ 4 ปี จนถึงผู้ใหญ่

นักขี่ม้าในระดับต้นจะได้เริ่มเรียนรู้ ตั้งแต่การเข้าใกล้ม้า วิธีการขึ้นไปนั่งบนหลังม้า ท่านั่งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบังคับม้าเบื้องต้น เมื่อนักขี่ม้ามีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น ก็จะพัฒนาไปสู่ การเรียนขี่ม้าในระดับสูงต่อไป

ประโยชน์การเรียนกีฬาขี่ม้า

ประโยชน์จากการเรียนกีฬาขี่ม้า ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทำให้เกิดประโยชน์กับนักขี่ม้ามากมาย เช่น ประโยชน์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมและสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาผู้ขี่ม้าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ๆ ให้กลับเข้าสู่ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เนื่องจากการขี่ม้าช่วยให้คนเรารู้สึกถึงการควบคุมได้ รู้สึกถึงการประสบความสำเร็จ และการขี่ม้ายังทำให้ผู้ขี่เพิ่มความพอใจในตัวเอง นอกจากนี้การขี่ม้ายังเป็นการฝึกทักษะที่มีความสนุกสนานได้สร้างความ สัมพันธ์ระหว่างม้าและผู้ขี่ รวมทั้งการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ขี่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น และนำไปสู่ท่วงท่าที่สง่างาม มั่นใจ

โปรแกรมเรียนขี่ม้า