call us : 02-735-7990

  • Pinterest

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และอริโซน่า ได้นำเด็กก่อนวัยเรียน 4 กลุ่มมาทดลองเพื่อหาความแตกต่างระหว่างการเรียนดนตรี และการฝึกคอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กกลุ่มที่หนึ่งเรียนเปียโนวันละ 12-15 นาที เด็กกลุ่มที่สองให้เรียนร้องเพลงสัปดาห์ละ 5 วัน วันละครึ่งชั่วโมง กลุ่มที่สามให้เรียนคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่สี่ไม่ได้เรียนอะไรเป็นพิเศษ หลังจาก 6 เดือนผ่านไป นักวิจัยพบว่า เด็กที่เรียนเปียโนสามารถต่อตัวปริศนาเป็นรูปที่ต้องการ ได้เหนือเด็กกลุ่มอื่น ซึ่งผลนี้ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่เรียนเปียโนได้พัฒนาเรื่องระบบความคิด และมีทักษะในการหาเหตุผลเหนือเด็กกลุ่มอื่น

 

ความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ และการใช้เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นกุญแจสำคัญของการเข้าใจเกี่ยวกับระบบสัดส่วน ระบบเรขาคณิต กฎการคำนวณต่าง ๆ รวมทั้งความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์

ทางด้านการพัฒนาพลังสมาธินั้น ดนตรีก็เข้ามามีบทบาทช่วยได้มากทั้งนี้เพราะความไพเราะน่าอภิรมย์ของเสียงดนตรีที่ช่วยตรึงจิตใจของผู้เล่นและผู้ฟังได้ง่ายนั่นเอง

ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะซ้อมและบรรเลงดนตรีอย่างเพลิดเพลิน โดยจิตใจทั้งหมดสามารถอิ่มอาบซึมซาบไปกับเสียงดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ ภาวะขณะนั้นนับเป็นห้วงเวลาอันมหัศจรรย์จิตใจจะมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเหตุผลรองรับสิ่งที่บังเกิดขึ้นนี้ว่า

ในภาวะจิตใจที่ดื่มด่ำเป็นสมาธิกับเสียงดนตรีนั้น คลื่นสมองของคนเราจะเปลี่ยนจากภาวะคลื่นสมองเบต้าที่มีความถี่สูง (ประมาณ 13-40 รอบต่อวินาที) มาเป็นคลื่นสมองอัลฟ่าที่มีความถี่ต่ำกว่า (ประมาณ 8-12 รอบต่อวินาที) แต่ทรงพลังกว่ามาก คลื่นสมองเบต้าเป็นภาวะของสมองในระดับจิตสำนึกปรกติ ซึ่งมักจะวุ่นวายด้วยความคิดที่ส่วนใหญ่ไร้ระเบียบและปรุงแต่งมาก ส่งผลให้คนเราเครียดและอารมณ์เสียง่าย สมาธิสั้น ส่วนคลื่นสมองอัลฟ่าเป็นภาวะของสมองเมื่อจิตเคลื่อนลงสู่ระดับภวังค์จิต อันเป็นภาวะที่คนเราผ่อนคลายเป็นสุข

การนำจิตใจจากภาวะจิตสำนึกปรกติสู่ภวังค์จิตได้เป็นครั้งเป็นคราว เช่น การเล่นและฟังดนตรีอย่างดื่มด่ำนี้ มีคุณอนันต์ และหากฝึกทำซ้ำบ่อย ๆ เช่น เล่นดนตรีทุกวัน ก็จะทำให้สมองเรียนรู้ที่จะผ่านไปสู่ภาวะที่เกิดคลื่นอัลฟ่าได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต (มิใช่แต่เพียงช่วงขณะที่เล่นหรือซ้อมดนตรีอย่างดื่มด่ำเท่านั้น) ส่งผลให้ผู้นั้นเป็นคนที่มี ความสุขง่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมอันเป็นบวกของมนุษย์เปิดใจให้กว้าง เพื่อให้ดนตรีหลั่งไหลเข้าสู่หัวใจของคุณและลูกหลาน เพื่อเปิดโอกาสให้คุณ และพวกเขามีชีวิตอันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

สามารถบรรเลงบทเพลงเปียโนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เริ่มจากพื้นฐานเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เน้นการพัฒนาเทคนิคทางการปฏิบัติควบคู่กับการอ่านโน้ต การฟังทำนองเพลง ความเข้าใจทางทฤษฎีดนตรี โดยจะเน้นการเล่นในแนวของเปียโนคลาสสิคเป็นพื้นฐาน

เมื่อนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง ครูผู้สอนจะจัดทำการวัดผล การเทียบมาตรฐานทางดนตรีโดยที่นักเรียนสามารถวัดผลการเรียนของตนเองว่ามีระดับเทียบเท่ากับสากลหรือไม่ โดยสามารถสอบเทียบวัดผลได้ทุก ๆ ปี โดยการสมัครสอบเกรดภาคปฏิบัติเปียโนกับสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น Royal School of Music ประเทศอังกฤษ หรือ Trinity College จากประเทศอังกฤษ

สำหรับ..หนังแบบเรียนเปียโนเบื้องต้น จะเป็นหนังสือแบบเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนังสือที่มีแรงดึงดูดใจสำหรับนักเรียน ทำให้สนุกสนาน บทเพลงที่นักเรียนจะได้เรียนจะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและอารมณ์ นอกจากนี้ แนวเพลงประกอบของครู เมื่อเล่นพร้อมนักเรียนหรือเปิดแผ่น CD เพลงประกอบบทเรียนของนักเรียน จะช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของเพลงให้สนุกสนาน และเต็มอิ่มมากขึ้นกับความลื่นไหลเป็นธรรมชาติของจังหวะ เนื้อร้อง และทำนอง ภายใน 1 ชม. การเรียน นอกจากจะเน้นทักษะการเล่นเปียโนเป็นหลักแล้ว เราจะมีเนื้อหาดนตรีด้านอื่นเสริม เช่น ความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรี การพัฒนาทักษะการฟัง และเกมส์ที่เกี่ยวกับดนตรี เพื่อเสริมความรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นด้วย